Tom Lagos

Tom Lagos

Executive Vice President Capital Markets, Retail